Läs hela uttalandet här...
forwardcupen 2020 inställd!

2021

FORWARDCUPEN
Välkommen till

FORWARDCUPEN 2020 INSTÄLLD

På grund av rådande omständigheter och osäkerheten kring COVID-19 har vi tvingats fatta det tråkiga men oundvikliga beslutet att ställa in ForwardCupen 2020.

BK Forward som arrangerar Forwardcupen sätter våra gästande lag och våra trogna funktionärers hälsa i första rummet. Vi har övervägt flera olika scenarion att genomföra cupen trots rådande pandemi och restriktioner men inser att det inte är görbart då vi inte kan garantera säkerhet eller helt förhindra en eventuell smittspridning som ett resultat av vårt arrangemang. Det har inte varit ett lätt beslut men trots detta är vi eniga om att det är det rätta.

Alla anmälda lag har nu möjligheten att välja om ni vill flytta över er inbetalda anmälningsavgift till nästa års cup och därmed redan nu säkra er plats i 2021-års turnering, eller om ni önskar att få er inbetalda avgift återbetald. Under de närmaste dagarna översänder vi instruktioner och information till alla lag som redan har betalat.

Välkomna till ForwardCupen och Örebro i augusti 2021. Vår hemsida kommer att uppdateras senast under september med datum inför nästa års cup. 

Läs hela uttalandet här…

PARTNERS