COVID-19

Information gällande ForwardCupen med anledning av Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en hög risk för samhällsspridning av det nya coronaviruset i Sverige och utvecklingen har gjort att regeringen vidtagit ett antal åtgärder. En åtgärd är beslutet om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 500 personer tills vidare inte får hållas.

I dagsläget påverkar det beslutet inte ForwardCupen, utan planeringen av årets turnering fortgår men vi följer givetvis utvecklingen och de råd och rekommendationer som myndigheterna ger. Vi kommer när vi närmar oss augusti genomföra en riskbedömning utifrån vid tidpunkten gällande restriktioner huruvida vi kan genomföra cupen på ett säkert sätt. Vi kommer parallellt vidta åtgärder för att på bästa sätt reducera mängden människor som behöver vistas på samma plats under cupen. Detta innefattar bokning av fler förläggningar och även ytterligare spelplaner.

144 lag är i skrivande stund anmälda till sommarens cup. Vi har ännu inte sett några avbokningar med anledning av Coronaviruset, däremot ser vi nya bokningar varje dag.

ForwardCupens avbokningsregler gäller tillsvidare som vanligt. Dessa kan komma att ändras och slutdatum för full återbetalning av anmälningsavgift kan skjutas framåt i tiden.

2020-03-18

Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till oss.

Med vänlig hälsning,
Thomas Andersson & Patrik Lagerträd, ForwardCupen

Kontakta oss