COVID-19

Information gällande ForwardCupen med anledning av Coronaviruset

Under rådande omständigheter och spridningen av coronaviruset i Sverige har regeringen i samråd med Folkhälsomyndigheten vidtagit ett antal åtgärder. En åtgärd är beslutet om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer tills vidare inte får hållas.

I dagsläget påverkar det beslutet inte ForwardCupen, utan planeringen av årets turnering fortgår men vi följer givetvis utvecklingen och de råd och rekommendationer som myndigheterna ger. Vi kommer när vi närmar oss augusti genomföra en riskbedömning utifrån vid tidpunkten gällande restriktioner huruvida vi kan genomföra cupen på ett säkert sätt. Vi kommer parallellt vidta åtgärder för att på bästa sätt reducera mängden människor som behöver vistas på samma plats under cupen. Detta innefattar bokning av fler förläggningar och även ytterligare spelplaner.

204 lag är i skrivande stund anmälda till sommarens cup. 

Om nuvarande restriktioner från MSB och Folkhälsomyndigheten kvarstår och ForwardCupen på grund av detta inte kommer kunna genomföras så återbetalas naturligtvis alla avgifter till anmälda lag. Läs mer om ForwardCupens avbokningsregler

2020-05-19

Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till oss.

Med vänlig hälsning,
Thomas Andersson & Patrik Lagerträd, ForwardCupen

Kontakta oss