Klassindelning

KLASSINDELNING

POJKAR

P16       födda  -01 och senare,  11-manna – 2×25 min
P15       födda  -02 och senare,  11-manna – 2×25 min
P14       födda  -03 och senare,  11-manna – 2×25 min
P13-9    födda  -04 och senare,    9-manna – 2×25 min.
P12-9    födda  -05 och senare,    9-manna – 2×25 min.
P11       födda  -06 och senare,    7-manna – 2×20 min
P10       födda  -07 och senare,    7-manna – 2×20 min

FLICKOR

F14      födda  -03 och senare,  11-manna – 2×25 min
F13-9   födda  -04 och senare     9-manna  -2×25 min.
F12-9   födda  -05 och senare,    9-manna – 2×25 min.
F11      födda  -06 och senare,    7-manna – 2×20 min