Klassindelning

KLASSINDELNING

Tävlingsklasser, gruppspel och slutspel. (garanti minst 5 matcher)

Pojkar
P16/17  födda  -01 och senare,  11-manna – 2×25 min
P15       födda  -03 och senare,  11-manna – 2×25 min
P14       födda  -04 och senare,  11-manna – 2×25 min
P13       födda  -05 och senare,    9-manna – 2×25 min.
P12       födda  -06 och senare,    9-manna – 2×25 min.
Flickor
F14/15 födda  -03 och senare,  11-manna – 2×25 min
F13      födda  -05 och senare     9-manna  -2×25 min.
F12      födda  -06 och senare,    9-manna – 2×25 min.

Notera att P12 och F12 lagen har möjlighet att välja deltagande tävling eller enbart gruppspel.
Det går även att efter anmälan byta klass dock senast fredag 8 juni 2018.
Tävlingsklassen gäller under förutsättning att ForwardCupen beviljas tillstånd av Sv.FF.

Klasser enbart gruppspel (garanti minst 6 matcher)

Pojkar
P12       födda  -06 och senare,    9-manna – 2×25 min.
P11       födda  -07 och senare,    7-manna – 2×20 min
P10       födda  -08 och senare,    7-manna – 2×20 min
Flickor
F12       födda  -06 och senare,    9-manna – 2×25 min.
F11       födda  -07 och senare,    7-manna – 2×20 min