Regler

REGLER FORWARDCUPEN

TÄVLINGSREGLEMENTE

§1. Spelregler

Forwardcupen spelas efter Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar.

§2. Tävlingsform

Lagen indelas i grupper där alla spelar mot varandra. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger ger 3 poäng, oavgjord match 1 poäng, förlust 0 poäng.
Om två eller flera lag har samma poängsumma avgörs ordningsföljden på följande sätt:
  1. Målskillnad
  2. Högst antal gjorda mål.
  3. Resultat vid det inbördes mötet mellan lagen som ligger lika.
  4. Lottning

Slutspel

Slutspelet sker efter cupsystem, alltså utslagsmetoden. Oavgjorda matcher i slutspelet avgörs genom straffsparkstävling enligt SvFF:s regler (undantag F/P 12-klassen där det lag som gjort sista målet vinner vid oavgjort resultat, detta beroende på att man inte får tillämpa straffsparkar i dessa klasser, vid 0-0 resultat så tillämpas lottning).

§3. Klassindelning

Pojkar

P16       födda  -01 och senare,  11-manna – 2×25 min
P15       födda  -02 och senare,  11-manna – 2×25 min
P14       födda  -03 och senare,  11-manna – 2×25 min
P13-9    födda  -04 och senare,    9-manna – 2×25 min. Ny klass 
P12-9    födda  -05 och senare,    9-manna – 2×25 min. Ny matchtid
P11       födda  -06 och senare,    7-manna – 2×20 min
P10       födda  -07 och senare,    7-manna – 2×20 min

Flickor

F14      födda  -03 och senare,  11-manna – 2×25 min
F13-9   födda  -04 och senare     9-manna  -2×25 min. Ny matchtid
F12-9   födda  -05 och senare,    9-manna – 2×25 min. Ny matchtid
F11      födda  -06 och senare,    7-manna – 2×20 min

§4. Antal spelare och avbytare

Ett lag får ha obegränsat antal avbytare under en match. Obegränsat antal spelare i cupen. Avbytt spelare får återinsättas i samma match. Spelare får endast deltaga i ett lag per klass.

§5. Matchtid

11-m.och 9-m. 2×25 min. 7-m. 2×20 min.

§6. Dispenser

Det ges automatiskt dispens för maximalt 2 spelare per match.
Spelare som deltar som överårig i Forwardcupen får endast spela i det laget i Forwardcupen.

När synnerliga skäl föreligger kan Forwardcupen bevilja ytterligare dispenser. Dispensansökan ska vara Forwardcupen tillhanda via e-post: forwardcupen@telia.com senast 1 juni. 

§7. Inför match
Laguppställning

Laguppställning skrives inför varje match och lämnas till domaren.

Spelardräkter

Samtliga spelardräkter ska vara numrerade och numren ska överensstämma med de som är angivna på laguppställningen. Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan under samma match.

Om matchdomaren bedömer att ena laget ska byta spelardräkt på grund av likhet i färg med det andra lagets spelardräkt, ska bortalaget byta.

Vid match

  • Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 15 min. före matchens början.
  • Samtliga spelare måste vara försäkrade.
  • Vi rekommenderar att skor med skruvdubb ej används.
  • Samtliga spelare måste bära benskydd.
  • Varje lag är ansvarigt för sina supporters uppträdande.

Matchbollar

11-manna spelas med 5:ans storlek, övriga klasser spelas med 4:ans boll.

Omklädningsrum

Övernattande lag byter om på resp. förläggning. Omklädningsrummen som finns vid planerna får endast användas av lag som ej övernattar.

§8. 7-manna spel

Offsideregeln tillämpas ej i 7-mannaklasserna. Vid tillbakaspel till målvakt får denne ta upp bollen med händerna. Regel för frilägesutvisning gäller ej. Målvakt kan göra inspark genom att sparka bollen från marken eller från sina händer, eller genom att kasta den.
 
7-manna klasserna utser ej slutsegrare. 

§9. 9-manna spel

9-manna spelas precis som 11-manna med följande undantag:
Planmått c:a 80×50 meter
7-manna mål
7-mannas straffområdesmått används samt att straffsparkspunkten placeras som i 7-manna.
Hörnorna läggs längst ut i hörnet på planen.
Bollstorlek 4
Notera att offsideregeln tillämpas i 9-manna.

§10. Tävlingsjury

Tävlingsjuryn består av representanter från Örebro Läns Fotbollförbund och Forwardcupen.
Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dessa beslut kan ej överklagas eller ändras.

§11. Protester, bestraffningar och utvisningar

Protester ska inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet av protesterande lags ansvarige ledare senast 30 minuter efter det att berörd match avslutas.
Protestavgift (500SEK) ska inbetalas samtidigt som protest ingives. Protestavgift återfås om protesten godkännes. Domarens beslut i fakta som rör matchen är slutgiltiga. Protest mot sådant beslut kan inte föranleda åtgärd.
Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Tävlingsjuryn behandlar alla grova utvisningar och beslutar om ev. avstängning i ytterligare match/er.
Varningar ackumuleras ej. Korttidsutvisning tillämpas ej.

§12. Walk over

Lag som uteblivit från match, utan giltig orsak förlorar matchen med 3-0. Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan, om särskilda omständigheter föreligger, besluta att lag ska uteslutas redan vid den första förseelsen. Exempelvis om avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

§13. Spelplaner

Matcherna spelas på ca 50 naturgräsplaner och några konstgräsplaner.
Vid dålig väderlek kan matcher komma att flyttas till grusplaner.

§14. Spelprogram

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet. Både vad gäller gruppindelning, tider och spelplaner. Meddelande om ändring sker till varje berört lag.

§15. Priser

Dom två bästa lagen i A-slutspel får lagpris, samt medaljer. 3:an och 4:an får medaljer. I B-Slutspelet får 1:an och 2:an i varje klass medlajer.

§16. Arrangör

Forwardcupen arrangeras av BK Forward.
Undrar ni över något annat kontakta gärna oss forwardcupen@telia.com eller telefon 019-105370.