Regler

REGLER FORWARDCUPEN

TÄVLINGSREGLEMENTE

§1. Spelregler
Forwardcupen spelas efter Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar.

§2. Tävlingsform
Lagen indelas i grupper där alla spelar mot varandra. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger ger 3 poäng, oavgjord match 1 poäng, förlust 0 poäng.
Om två eller flera lag har samma poängsumma avgörs ordningsföljden på följande sätt:
1. Målskillnad
2. Högst antal gjorda mål
3. Resultat vid det inbördes mötet mellan lagen som ligger lika.
4. Lottning.

Slutspel för klasserna som tävlar
Slutspelet sker efter cupsystem, alltså utslagsmetoden. Oavgjorda matcher i slutspelet avgörs genom straffsparkstävling enligt SvFF:s regler. Samtliga spelare på laguppställningen äger rätt att delta i straffsparkstävlingen.

§3. Klassindelning
Se här.(till klassindelning)

§4. Antal spelare och avbytare
Ett lag får ha obegränsat antal avbytare under en match. Obegränsat antal spelare i cupen. Avbytt spelare får återinsättas i samma match. Spelare får endast delta i ett lag per klass.

§5. Matchtid
11mot11 och 9mot9 2×25 min. 7mot7 2×20 min.

§6. Dispenser
– Inga dispenser ges i klass P16/17 eller F15/17.
– Det ges automatiskt dispens för maximalt 2 spelare per match som är högst ett år äldre.
– Spelare som deltar som överårig får inte spela i något annat lag i Forwardcupen
– Inga ytterligare dispenser kommer att beviljas.

§7. Inför match:
Laguppställning
Alla deltagande lag ska lägga in laguppställning för samtliga spelare med tröjnummer i ”Mitt lag” innan lagets första match spelas.

Vid avvikelser från denna laguppställning:
För tävlande lag ska ändringar eller avvikelser i laguppställningen i specifik match mot vad som är inlagt i ”Mitt lag” skriftligen på ny laguppställning meddelas domaren inför vardera match där avvikelser finns.
Ladda hem/skriv ut avvikande laguppställning här.

Vid match
Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 15 min. före matchens början.
Samtliga spelare måste vara försäkrade.
Vi rekommenderar att skor med skruvdubb ej används.
Samtliga spelare måste bära benskydd.
Varje lag är ansvarigt för sina supporters uppträdande.
 
Matchbollar
11mot11 samt 14-års klasser spelas med 5:ans storlek, övriga klasser spelas med 4:ans boll.

ForwardCupen håller med matchboll, deltagande lag ansvarar själva för uppvärmningsbollar.

Omklädningsrum
Övernattande lag byter om på resp. förläggning. Omklädningsrummen som finns vid planerna får endast användas av lag som ej övernattar.

§8. 7mot7
Örebro Läns FF spelregler för 7mot7 fotboll gäller. Se fullständiga regler här. Se kort sammanfattning av regler nedan.

– Offsideregeln tillämpas ej i 7mot7 klasserna. Vid tillbakaspel till målvakt får denne inte ta upp bollen med händerna. Regel för frilägesutvisning gäller ej. Målvakt får endast sätta igång spelet med sina händer, alltså aldrig med fötterna (gäller även under spelet).

– Bollen är i spel när bollen lämnar målvaktens händer oavsett om bollen varit i spel eller ej.

– När ena laget leder med 4 mål så får motståndarlaget sätta in en extra spelare tills resultatet är lika därefter ska det vara lika många igen (allt för att vi jobbar mot så jämna matcher som möjligt)

– Vid tillbakaspel till målvakt får denne inte ta upp bollen med händerna och motståndarlaget ska backa tillbaka till retreatline när målvakten har bollen (det gäller även i spelet).

– 7mot7 klasserna utser ej slutsegrare spelar enbart gruppspel.

§99mot9 spel
9mot9 spelas precis som 11mot11 med följande undantag:

Planmått c:a 80×50 meter
7mot7 straffområdesmått används samt att straffsparkspunkten placeras som i 7mot7.
Hörnorna läggs längst ut i hörnet på planen.
Bollstorlek 4
Notera att offsideregeln tillämpas i 9mot9.

§10. Tävlingsjury
Tävlingsjuryn består av representanter från Örebro Läns Fotbollförbund och Forwardcupen.
Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dessa beslut kan ej överklagas eller ändras.

§11. Protester, bestraffningar och utvisningar
Protest ska inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet av protesterande lags ansvarige ledare senast
30 minuter efter det att berörd match avslutas.
Protestavgift (500SEK) ska inbetalas samtidigt som protest ingives. Protestavgift återfås om protesten godkännes. Domarens beslut i fakta som rör matchen är slutgiltiga. Protest mot sådant beslut kan inte föranleda åtgärd.

Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Tävlingsjuryn behandlar alla grova utvisningar och beslutar om ev. avstängning i ytterligare match/er.

Varningar ackumuleras ej. Korttidsutvisning tillämpas ej.

§12. Walk over

Lag som uteblivit från match, utan giltig orsak förlorar matchen med 3-0. Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan, om särskilda omständigheter föreligger, besluta att lag ska uteslutas redan vid den första förseelsen. Exempelvis om avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

§13. Spelplaner
Matcherna spelas på naturgräsplaner och ett fåtal matcher på konstgräs.
Ca 30 planer används i centrala Örebro, varav 15 planer på Rosta Gärde.

§14. Spelprogram
Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet. Både vad gäller gruppindelning, tider och spelplaner. Meddelande om ändring sker till varje berört lag.

§15. Priser
De två bästa lagen i A slutspel får lagpris och medaljer. 3:an och 4:an får medaljer.
Finallagen i B slutspelet får medaljer. Antal medaljer 17 st./lag.
Om fler spelare deltagit kontakta cupkansliet.
Till lagen som deltar i klasserna 10-12 år får samtliga spelare en minnesmedalj.
Medaljer till lagen i klasserna 10-12 år hämtas ut på cupkansliet på Rosta Gärde.

§16. Arrangör
Forwardcupen arrangeras av BK Forward.