Regler

REGLER FORWARDCUPEN

TÄVLINGSREGLEMENTE

§1. Spelregler
Forwardcupen spelas efter Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar.

§2. Tävlingsform
Lagen indelas i grupper där alla spelar mot varandra. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger ger 3 poäng, oavgjord match 1 poäng, förlust 0 poäng.
Om två eller flera lag har samma poängsumma avgörs ordningsföljden på följande sätt:
1. Målskillnad
2. Högst antal gjorda mål
3. Resultat vid det inbördes mötet mellan lagen som ligger lika.
4. Lottning.

Slutspel för klasserna som tävlar
Slutspelet sker efter cupsystem, alltså utslagsmetoden. Oavgjorda matcher i slutspelet avgörs genom straffsparkstävling enligt SvFF:s regler. Samtliga spelare på laguppställningen äger rätt att delta i straffsparkstävlingen.

§3. Klassindelning
Se här.(till klassindelning)

§4. Antal spelare och avbytare
Ett lag får ha obegränsat antal avbytare under en match. Obegränsat antal spelare i cupen. Avbytt spelare får återinsättas i samma match. Spelare får endast delta i ett lag per klass.

§5. Matchtid
11-m.och 9-m. 2×25 min. 7-m. 2×20 min.

§6. Dispenser
– Det ges automatiskt dispens för maximalt 2 spelare per match som är högst ett år äldre.
– Spelare som deltar som överårig får inte spela i något annat lag i Forwardcupen
-När synnerliga skäl föreligger kan Forwardcupen bevilja ytterligare dispenser. Dispensansökan ska vara Forwardcupen tillhanda via e-post: info@forwardcupen.se senast fredag 29 juni 2018.  

§7. Inför match:
Laguppställning
Alla deltagande lag ska lägga in laguppställning för samtliga spelare med tröjnummer i ”Mitt lag” innan lagets första match spelas. 

Vid avvikelser från denna laguppställning:
För tävlande lag ska ändringar eller avvikelser i laguppställningen i specifik match mot vad som är inlagt i ”Mitt lag” skriftligen på ny laguppställning meddelas domaren inför vardera match där avvikelser finns.

Ladda hem/skriv ut avvikande laguppställning här.

Vid match
Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 15 min. före matchens början.
Samtliga spelare måste vara försäkrade.
Vi rekommenderar att skor med skruvdubb ej används.
Samtliga spelare måste bära benskydd.
Varje lag är ansvarigt för sina supporters uppträdande.

Matchbollar
11-manna spelas med 5:ans storlek, övriga klasser spelas med 4:ans boll.
ForwardCupen håller med matchboll, deltagande lag ansvarar själva för uppvärmningsbollar.

Omklädningsrum
Övernattande lag byter om på resp. förläggning. Omklädningsrummen som finns vid planerna får endast användas av lag som ej övernattar.

§8. 7-manna spel
Örebro Läns FF spelregler för 7-manna fotboll gäller. Se fullständiga regler här. Se kort sammanfattning av regler nedan. 

– Offsideregeln tillämpas ej i 7-mannaklasserna. Vid tillbakaspel till målvakt får denne inte ta upp bollen med händerna. Regel för frilägesutvisning gäller ej. Målvakt får endast sätta igång spelet med sina händer, alltså aldrig med fötterna (gäller även under spelet). 
 
– Bollen är i spel när bollen lämnar målvaktens händer oavsett om bollen varit i spel eller ej. 
 
– Vid underläge med fyra mål eller mer får laget som ligger under spela med 7 utespelare tills skillnaden i måldifferens är 3 mål. 
 
– Motståndarlaget ska alltid backa tillbaka till sin planhalva när målvakten har bollen (gäller även i spelet).
Vid underläge med fyra mål eller mer får laget som ligger under spela med 7 utespelare tills skillnaden i måldifferens är 3 mål.
– 7-manna klasserna utser ej slutsegrare spelar enbart gruppspel.
 

§9. 9-manna spel
9-manna spelas precis som 11-manna med följande undantag:
Planmått c:a 80×50 meter, 7-manna mål
7-mannas straffområdesmått används samt att straffsparkspunkten placeras som i 7-manna.

Hörnorna läggs längst ut i hörnet på planen.

Bollstorlek 4

Notera att offsideregeln tillämpas i 9-manna.

§10. Tävlingsjury

Tävlingsjuryn består av representanter från Örebro Läns Fotbollförbund och Forwardcupen.

Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dessa beslut kan ej överklagas eller ändras.


§
11. Protester, bestraffningar och utvisningar
Protest ska inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet av protesterande lags ansvarige ledare senast
30 minuter efter det att berörd match avslutas.
Protestavgift (500SEK) ska inbetalas samtidigt som protest ingives. Protestavgift återfås om protesten godkännes. Domarens beslut i fakta som rör matchen är slutgiltiga. Protest mot sådant beslut kan inte föranleda åtgärd.

Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Tävlingsjuryn behandlar alla grova utvisningar och beslutar om ev. avstängning i ytterligare match/er.

Varningar ackumuleras ej. Korttidsutvisning tillämpas ej.

§12. Walk over

Lag som uteblivit från match, utan giltig orsak förlorar matchen med 3-0. Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan, om särskilda omständigheter föreligger, besluta att lag ska uteslutas redan vid den första förseelsen. Exempelvis om avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

§13. Spelplaner
Matcherna spelas på naturgräsplaner och ett fåtal matcher på konstgräs.
Ca 30 planer används i centrala Örebro, varav 15 planer på Rosta Gärde.

§14. Spelprogram

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet. Både vad gäller gruppindelning, tider och spelplaner. Meddelande om ändring sker till varje berört lag.

§15. Priser
De två bästa lagen i A slutspel får lagpris och medaljer. 3:an och 4:an får medaljer.
Finallagen i B slutspelet får medaljer. Antal medaljer 11-manna 17 st./lag, 9-manna 15 st./lag.
Om fler spelare deltagit kontakta cupkansliet.
Till lagen som deltar i klasserna med enbart gruppspel får samtliga spelare en minnesmedalj.
 
§16. Arrangör

Forwardcupen arrangeras av BK Forward.